Centrum voľného času, Stará Turá

Centrum voľného času, Stará Turá

M. R. Štefánika 355
91601 Stará Turá
IČO: 36129445

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Stará Turá

 

 

O CVČ

 

Profil centra voľného času


Centrum voľného času Stará Turá je školské zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a prípadne iných záujemcov v oblasti pravidelnej (krúžkovej) činnosti, nepravidelnej (príležitostnej) činnosti a počas prázdnin.
Priestory CVČ sú umiestnené v lukratívnych priestoroch takmer v strede mesta a vďaka podpore Mesta sa každoročne tento areál modernizuje. Dnes je CVČ vybavené napr. počítačovou učebňou, zrkadlovou učebňou ale i malým ZOO kútikom. Popýšiť sa môžeme i malou telocvičňou s odpruženou podlahou určenou pre tanečné a pohybové krúžky, ale i herňou pre maličké deti, v ktorej prebieha babyclub.

Od 1. 9. 2009 pracuje CVČ podľa výchovného programu CENTRUM PRE RODINU, ktorého hlavnou prioritou je výchova k zdravému spôsobu života. Program je k dispozícii v CVČ.S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka: Věra Tepličková

Jana Koníková - vedúca oddelenia environmentálnych aktivít

 

0327763734
0905612829

 

cvcstaratura@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit